Tin Mới

Ngôi làng kỳ lạ đặt tên trẻ em bằng giai điệu tự sáng tác

Ngôi làng kỳ lạ đặt tên trẻ em bằng giai điệu tự sáng tác

 Tại làng Kongthong, tên của con trẻ không phải là những ký tự thông thường. Tên của chúng được đặt theo âm thanh, giai điệu, một đoạn nhạc ngắn mà người mẹ tự nghĩ ra. Từ đó về sau, khi gọi đứa trẻ, những người xung quanh sẽ ngân lên...