Tin Mới

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

Cổng thông tin Chính phủ đưa tin, sáng 11/5, HĐND TP.HCM đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự chủ chốt UBND TP.HCM
Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng 8 nhân sự được bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị trực thuộc Học viện.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị

(Ngày Nay) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 đơn vị trực thuộc bao gồm: Ban Quản lý Đào tạo, Viện Báo chí, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Xuất bản, Khoa Giáo dục đại cương...