Tin Mới

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

UBND TP.HCM có thêm 2 Phó Chủ tịch mới

Cổng thông tin Chính phủ đưa tin, sáng 11/5, HĐND TP.HCM đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự chủ chốt UBND TP.HCM