Tin Mới

COVID-19 không đáng sợ bằng nỗi buồn tha hương

COVID-19 không đáng sợ bằng nỗi buồn tha hương

[Ngày Nay] - Những cơn ho tức ngực, những trận sốt hầm hập giữa khu bệnh viện sơ sài ở một quốc gia nghèo Tây Phi thiếu bác sĩ… virus SARS-CoV-2 khiến những công nhân Việt mắc COVID-19 ở Guinea Xích Đạo lay lắt như đèn trước gió. Vừa xa...