Tin Mới

Dấn thân hay An phận?

Dấn thân hay An phận?

[Ngày Nay] - Nếu bạn chưa biết, thì hãy xem bức tranh “Nguyên lý thùng gỗ”. Hãy hình dung mỗi điểm mạnh của bạn như các thanh gỗ dài, còn điểm yếu là các thanh gỗ ngắn. Thanh gỗ dài dù nhiều, nhưng thanh gỗ ngắn mới quyết định mức nước...