Tin Mới

Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên KLF năm 2019

KLF nhắm đích doanh thu 1.400 tỷ đồng năm 2019

 Diễn ra vào sáng ngày 14/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 1.400 tỷ...