Tin Mới

Ảnh minh họa

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10

(Ngày Nay) - Ngày mai 16/7, hơn 85.000 học sinh lớp 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Sau đó ngày 17/7, hơn 88.000 học sinh của Hà Nội cũng sẽ có cuộc thi tương tự. Khi chỉ...