Tin Mới

Khách du lịch "check-in" tại những tác phẩm nghệ thuật trên tường ở Penang.

Malaysia: Di sản trước nguy cơ bị ‘thương mại hóa’

(Ngày Nay) - Người Malaysia rất tự hào về các di sản và nét đặc sắc văn hóa của quốc gia mình. Những câu chuyện về di sản văn hóa của đất nước liên tục được phát sóng trên các phương tiện truyền thông địa phương với nội dung phong phú, nhấn mạnh vào sự...