Tin Mới

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

[Ngày Nay] - Trái đất là hành tinh độc đáo nhất trong Hệ mặt Trời của chúng ta: Đây là hành tinh duy nhất trên mặt đất có lượng nước lớn và có mặt trăng tương đối lớn, giúp ổn định trục của Trái đất. Cả 2 điều này đều cần...