Tin Mới

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

[Ngày Nay] - Trái đất là hành tinh độc đáo nhất trong Hệ mặt Trời của chúng ta: Đây là hành tinh duy nhất trên mặt đất có lượng nước lớn và có mặt trăng tương đối lớn, giúp ổn định trục của Trái đất. Cả 2 điều này đều cần...
Mặt trăng nhỏ nhất của Hải Vương tinh

Mặt trăng nhỏ nhất của Hải Vương tinh

Với sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian Hubble, các nhà thiên văn học do chuyên gia Mark Showalter của Viện SETI ở California (Mỹ) dẫn đầu, đã có thể xác nhận sự tồn tại của một mặt trăng mới thuộc về sao Hải Vương