Tin Mới

Tàu vũ trụ Trung Quốc 'xông đất' Mặt trăng năm mới

Tàu vũ trụ Trung Quốc 'xông đất' Mặt trăng năm mới

 Tàu vũ trụ Trung Quốc đã hạ cánh thành công trên vùng tối của Mặt trăng và trở thành quốc gia đầu tiên xông đất Mặt trăng năm 2019, mở ra một chương mới cho ngành du hành vũ trụ của đất nước này