Tin Mới

Làm thủ tục xuất nhập cảnh

Thị thực 'ngáng' đường du lịch

(Ngày Nay) - Khoảng 3 tháng nữa, chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân 5 nước châu Âu vào VN sẽ hết hạn nhưng đến nay vẫn chưa công bố có tiếp tục gia hạn chính sách này hay không, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp