Tuyên Quang công khai tất cả các hội đồng khoa học

0
Chia sẻ

Đại diện Sở KH&CN Tuyên Quang cho biết, mỗi đề tài khoa học hoàn thành và nghiệm thu đều được phát sóng trên đài truyền hình của tỉnh.

Đại diện Sở KH&CN Tuyên Quang cho biết, cứ mỗi khi đề tài khoa học nào hoàn thành và nghiệm thu, đều phát sóng trên đài truyền hình của tỉnh.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Tạp chí Ngày Nay Online, nhiều viện nghiên cứu ở Trung ương, nhiều chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước... khi nghiệm thu chỉ có rất ít người biết và rất ít đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuyên Quang công khai tất cả các hội đồng khoa học - anh 1
Công khai, minh bạch để hạn chế tiêu cực

Tại cuộc họp đầu năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, tinh thần là công khai tối đa các hội đồng khoa học.

Trong khi đó, dự thảo Thông tư của Bộ KH&CN sẽ quy định:

Công khai ngoài phạm vi tổ chức chủ trì:

a) Nội dung công khai:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

- Mục tiêu của nhiệm vụ.

- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện.

- Thời gian thực hiện.

- Các kết quả chính phải đạt được.

- Tổng số kinh phí thực hiện, trong đó tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các kết quả thực hiện đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

b) Phương thức công khai:

- Trên trang Web của tổ chức chủ trì (nếu có).

- Đăng trên các tạp chí và báo chuyên ngành trong 03 số liên tiếp.

c) Thời gian công khai: chậm nhất là 30 ngày sau khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ngay sau khi nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận.

Trường hợp tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi tổ chức chủ trì muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm cung cấp những nội dung của nhiệm vụ đã được công khai tại tổ chức chủ trì cho tổ chức, cá nhân đó.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu