Tin Mới

Học sinh quận Thanh Xuân thi lại môn Toán do điểm quá thấp

Học sinh quận Thanh Xuân thi lại môn Toán do điểm quá thấp

(Ngày Nay) - Theo lý giải của đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, đề thi môn Toán lớp 9 học kỳ I năm nay được ra theo hướng mới nên nhiều học sinh chưa quen và không đủ thời gian làm bài dẫn đến điểm thi...