Tin Mới

Chọn đại học phải xem túi tiền

Chọn đại học phải xem túi tiền

[Ngày Nay] - Mùa tuyển sinh năm học 2018- 2019, các trường đại học được tự chủ học phí đều công bố tăng mức học phí từ 10-30% tùy theo từng chương trình đào tạo. Trên các trang mạng, thông tin này được nhà trường công khai trong đề án...