Tin Mới

Vì sao Google khó bị 'truất ngôi'?

Vì sao Google khó bị 'truất ngôi'?

(Ngày Nay) - Một khi lên mạng, sẽ rất khó tránh khỏi việc người dùng sử dụng Google để tìm kiếm mọi thứ, công cụ này đã ăn sâu vào đời sống tới mức cụm từ "google" còn được coi như động từ "tìm kiếm