Tin Mới

Căn hầm phòng ngày tận thế ở Na Uy

Căn hầm phòng 'ngày tận thế' của nhân loại sắp tiêu tan

Căn hầm được xây dựng để con người có thể trú ngụ nếu xảy ra ngày tận thế nhiều khả năng khó có thể tồn tại được đến ngày đó vì biến đổi khí hậu.Căn hầm được xây dựng để con người có thể trú ngụ nếu xảy ra...