Tin Mới

Ai được mệnh danh là ‘ông thánh thơ ngông’?

(Ngày Nay) - "Ông thánh thơ ngông" là một vị quan nổi tiếng dưới triều Nguyễn.
Ai được mệnh danh là "ông thánh thơ ngông"?

1. Ai được mệnh danh là "ông thánh thơ ngông"?

 • A. Cao Bá Quát

 • B. Nguyễn Văn Siêu

 • C. Tản Đà

Quê của ông ở đâu?

2. Quê của ông ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hải Dương

 • C. Nam Định

Tài văn chương của ông được vua Tự Đức khen giống ai?

3. Tài văn chương của ông được vua Tự Đức khen giống ai?

 • A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • B. Nguyễn Văn Siêu

 • C. Cả 2 đáp án trên

Vì sao ông lại được mệnh danh là "ông thánh thơ ngông"?

4. Vì sao ông lại được mệnh danh là "ông thánh thơ ngông"?

 • A. Là người rất ngang tàng

 • B. Là người không sợ cường quyền

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ông đỗ giải gì sau 10 năm theo đòi khoa cử ở kỳ thi Hội?

5. Ông đỗ giải gì sau 10 năm theo đòi khoa cử ở kỳ thi Hội?

 • A. Trạng nguyên

 • B. Thám hoa

 • C. Không có giải nào

Lúc chấm thi, ông đã hành xử như thế nào khi đọc được một bài rất hay nhưng phạm húy?

6. Lúc chấm thi, ông đã hành xử như thế nào khi đọc được một bài rất hay nhưng phạm húy?

 • A. Âm thầm tìm cách chữa giúp

 • B. Thuyết phục vua bỏ qua lỗi này để chấm giải

 • C. Loại bỏ bài thi theo quy định

Khi đang làm quan trong triều đình, vì lý do gì ông lại về vùng quê làm giáo học?

7. Khi đang làm quan trong triều đình, vì lý do gì ông lại về vùng quê làm giáo học?

 • A. Bị phạt vì nhiều lần "chơi ngông" chê thơ của vua

 • B. Ông tự xin rời chốn quan để tránh những cảnh ngược tai trái mắt

 • C. Nhân lúc hết nhiệm kỳ, ông tự xin về quê

Cao Bá Quát đã mắc tội gì để bị tru di tam tộc?

8. Cao Bá Quát đã mắc tội gì để bị tru di tam tộc?

 • A. Làm thơ kinh miệt vua và phát tán trong dân gian

 • B. Tham gia khởi nghĩa của nhà Lê chống lại nhà Nguyễn

 • C. Cả 2 đáp án trên

Đâu là tên một tác phẩm nổi tiếng của Cao Bá Quát?

9. Đâu là tên một tác phẩm nổi tiếng của Cao Bá Quát?

 • A. Cao Bá Quát thi tập

 • B. Mẫn Hiên thi tập

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau này, nhà văn nào đã lấy nguyên hình tượng của ông để sáng tạo cho nhân vật của mình?

10. Sau này, nhà văn nào đã lấy nguyên hình tượng của ông để sáng tạo cho nhân vật của mình?

 • A. Nam Cao

 • B. Nguyễn Tuân

 • C. Vũ Trọng Phụng

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo