Tin Mới

Ai được tôn vinh là ông tổ nghề in của người Việt?

(Ngày Nay) - Đây là người có công mang nghề in về truyền dạy cho nhân dân.
Ai được mệnh danh là ông tổ nghề in người Việt?

1. Ai được mệnh danh là ông tổ nghề in người Việt?

 • A. Hồ Tông Thốc

 • B. Lương Như Hộc

 • C. Nguyễn Nghiêu Trư

Ông quê ở đâu?

2. Ông quê ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hưng Yên

 • C. Hải Dương

Ông từng thi đỗ...?

3. Ông từng thi đỗ...?

 • A. Trạng nguyên

 • B. Bảng nhãn

 • C. Thám hoa

Làng quê nào được ông truyền lại nghề in khắc?

4. Làng quê nào được ông truyền lại nghề in khắc?

 • A. Khuê Liễu

 • B. Liễu Tràng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ai được Lương Như Hộc dạy nghề in?

5. Ai được Lương Như Hộc dạy nghề in?

 • A. Phạm Niên

 • B. Phạm Mạnh

 • C. Phạm Tu

Cuốn sách nào từng được khắc in tại huyện Gia Lộc?

6. Cuốn sách nào từng được khắc in tại huyện Gia Lộc?

 • A. Đại Việt sử ký

 • B. Đại Việt sử ký toàn thư

 • C. Đại Việt sử ký tiền biên

Ông từng giữ chức quan nào sau đây?

8. Ông từng giữ chức quan nào sau đây?

 • A. Đô ngự sử

 • B. Thừa tướng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Cuốn sách nào sau đây không phải là của ông?

9. Cuốn sách nào sau đây không phải là của ông?

 • A. Cổ kim chế từ tập

 • B. Quần hiền phú tập

 • C. Trích diễm thi tập

Tên ông đã được đặt cho một con đường ở

10. Tên ông đã được đặt cho một con đường ở

 • A. Hà Nội

 • B. Đà Nẵng

 • C. TP. Hồ Chí Minh

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo