Tin Mới

Ai là người bỏ bài thi trắng nhưng vẫn đỗ tiến sĩ?

(Ngày nay) - Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám hiện nay vẫn lưu lại Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Quý Hợi (năm 1623). Đây là một khoa thi đặc biệt, độc nhất vô nhị, khi có một sĩ tử để giấy trắng nhưng vẫn được đề danh khắc bia đỗ tiến sĩ.
Ai nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

1. Ai nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

 • A. Phùng Khắc Khoan

 • B. Lê Trung Tông

 • C. Nguyễn Trật

Ông là người tỉnh nào?

2. Ông là người tỉnh nào?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Câu chuyện ly kỳ của Nguyễn Trật diễn ra dưới thời nào?

3. Câu chuyện ly kỳ của Nguyễn Trật diễn ra dưới thời nào?

 • A.

 • B. Hậu Lê

 • C. Nguyễn

Vì sao Nguyễn Trật lại có thể vượt qua 3 trường trong kỳ thi Hội?

4. Vì sao Nguyễn Trật lại có thể vượt qua 3 trường trong kỳ thi Hội?

 • A. Nhờ bạn bè nhắc bài

 • B. Nhờ ôn trúng đề

 • C. Nhờ mang tài liệu theo

Ai là người đã giúp Nguyễn Trật vượt qua được trường thi thứ tư?

5. Ai là người đã giúp Nguyễn Trật vượt qua được trường thi thứ tư?

 • A. Vua Lê

 • B. Chủ khảo chấm thi

 • C. Nho sinh cùng thi

Việc Nguyễn Trật bỏ giấy trắng trong kỳ thi Đình đã bị trừng phạt thế nào?

6. Việc Nguyễn Trật bỏ giấy trắng trong kỳ thi Đình đã bị trừng phạt thế nào?

 • A. Chém đầu

 • B. Đuổi về quê

 • C. Không được xếp thứ hạng Tiến sĩ

Sau này vì sao Nguyễn Trật lại đỗ tiến sĩ?

7. Sau này vì sao Nguyễn Trật lại đỗ tiến sĩ?

 • A. Có công hộ giá vua

 • B. Có công cứu thái tử

 • C. Có công đánh đuổi giặc ngoại xâm

Nguyễn Trật còn có tên gọi khác là gì?

8. Nguyễn Trật còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Ông nghè Thi hỏng

 • B. Ông nghè Nguyệt Viên

 • C. Ông nghè Kính Thiên

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo