Tin Mới

Ai là người đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu?

(Ngày Nay) - Với trình độ học vấn uyên thâm, kiến thức sâu rộng, giữ nhiều chức vụ quan trọng, ông là vị trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Khoa thi đầu tiên của nước ta dưới thời Hậu Lê được tổ chức dưới thời vua nào?

1. Khoa thi đầu tiên của nước ta dưới thời Hậu Lê được tổ chức dưới thời vua nào?

 • A. Vua Lê Thái Tổ

 • B. Vua Lê Thái Tông

 • C. Vua Lê Thánh Tông

Tại khoa thi năm 1442, ai trở thành trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê?

2. Tại khoa thi năm 1442, ai trở thành trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê?

 • A. Nguyễn Hiền

 • B. Nguyễn Kỳ

 • C. Nguyễn Trực

Ông quê ở đâu?

3. Ông quê ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hà Nam

 • C. Hà Tĩnh

Nguyễn Trực từng đi sứ Trung Hoa vào năm bao nhiêu?

4. Nguyễn Trực từng đi sứ Trung Hoa vào năm bao nhiêu?

 • A. Năm 1455

 • B. Năm 1457

 • C. Năm 1459

Ông từng được vua ban cho mấy chữ vàng?

5. Ông từng được vua ban cho mấy chữ vàng?

 • A. 4 chữ vàng

 • B. 6 chữ vàng

 • C. 8 chữ vàng

Nguyễn Trực vốn nổi tiếng là một vị quan...?

6. Nguyễn Trực vốn nổi tiếng là một vị quan...?

 • A. Cương nghị, nghiêm khắc

 • B. Kiêu ngạo, bảo thủ

 • C. Khiêm nhường, liêm khiết

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về Nguyễn Trực?

7. Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về Nguyễn Trực?

 • A. Là người có nhiều học trò đỗ đạt

 • B. Là người có tài đối đáp

 • C. Cả 2 đáp án trên

Những năm làm quan, Nguyễn Trực luôn tuân theo đạo lý nào?

8. Những năm làm quan, Nguyễn Trực luôn tuân theo đạo lý nào?

 • A. Tôi hiền

 • B. Tôi sáng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Vị vua nào đã cho vẽ chân dung ông đặt cạnh ngai vàng của mình để đỡ nhớ?

9. Vị vua nào đã cho vẽ chân dung ông đặt cạnh ngai vàng của mình để đỡ nhớ?

 • A. Lê Bang Cơ

 • B. Lê Nghi Dân

 • C. Lê Tư Thành

Hiện nay, ở làng nào của Hà Nội có đền thờ Nguyễn Trực?

10. Hiện nay, ở làng nào của Hà Nội có đền thờ Nguyễn Trực?

 • A. Làng Bối Khê

 • B. Làng Chuông

 • C. Làng Dân Hòa

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo