Tin Mới

Ai là tác giả của bộ bách khoa toàn thư đầu tiên ở nước ta?

(Ngày Nay) - Năm 1821, khi đang làm ở Quốc tử giám, ông dâng sách và được vua Minh Mạng khen là "soạn thật khéo", thưởng hậu hĩnh.
Ai là tác giả của bộ bách khoa toàn thư đầu tiên ở nước ta?

1. Ai là tác giả của bộ bách khoa toàn thư đầu tiên ở nước ta?

 • A. Lê Quý Đôn

 • B. Ngô Sĩ Liên

 • C. Phan Huy Chú

Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta tên là gì?

2. Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của nước ta tên là gì?

 • A. Đại Việt thông sử

 • B. Lịch triều hiến chương loại chí

 • C. Phủ biên tạp lục

Lịch triều hiến chương loại chí được viết trong mấy năm?

3. Lịch triều hiến chương loại chí được viết trong mấy năm?

 • A. 5 năm

 • B. 10 năm

 • C. 15 năm

Phan Huy Chú là con của ai?

4. Phan Huy Chú là con của ai?

 • A. Phan Huy Cận

 • B. Phan Huy Ích

 • C. Phan Huy Ôn

Quê của ông ở đâu?

5. Quê của ông ở đâu?

 • A. Hà Nam

 • B. Hà Nội

 • C. Hà Tĩnh

Nhà bác học Phan Huy Chú từng đỗ...?

6. Nhà bác học Phan Huy Chú từng đỗ...?

 • A. Bảng nhãn

 • B. Trạng nguyên

 • C. Tú tài

Phan Huy Chú từng đi sứ nước nào?

7. Phan Huy Chú từng đi sứ nước nào?

 • A. Trung Quốc - Indonesia

 • B. Trung Quốc - Lào

 • C. Lào - Indonesia

Thời gian đi sứ Indonesia, Phan Huy Chú đã viết tác phẩm địa lý nào?

8. Thời gian đi sứ Indonesia, Phan Huy Chú đã viết tác phẩm địa lý nào?

 • A. Điều trần thứ tự số

 • B. Hải trình chí lược

 • C. Hoàng Việt Địa dư chí

Phan Huy Chú đã dâng sớ lên nhà vua điều trần việc gì?

9. Phan Huy Chú đã dâng sớ lên nhà vua điều trần việc gì?

 • A. Bớt thuế, bớt lính

 • B. Thực hiện chế độ quân điền

 • C. Cả 2 đáp án trên

Hai phố mang tên cha con Phan Huy Ích - Phan Huy Chú nằm ở quận nào của Hà Nội?

10. Hai phố mang tên cha con Phan Huy Ích - Phan Huy Chú nằm ở quận nào của Hà Nội?

 • A. Bà Triệu

 • B. Hai Bà Trưng

 • C. Hoàn Kiếm

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo