Tin Mới

Ai là trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Nền khoa bảng Việt Nam bắt đầu từ năm 1075 với khoa thi Tam thường của triều Lý. Tuy nhiên, ai là vị trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam vẫn còn là một ẩn số đối với nhiều người. 
Ai là trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam?

1. Ai là trạng nguyên đầu tiên của nền khoa cử Việt Nam?

 • A. Bùi Quốc Khái

 • B. Mạc Hiển Tích

 • C. Lê Văn Thịnh

Ông quê ở đâu?

2. Ông quê ở đâu?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Hà Nội

 • C. Vĩnh Phúc

Ông đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?

3. Ông đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 23 tuổi

 • B. 25 tuổi

 • C. 27 tuổi

Ông từng dùng tài ngoại giao để thương thuyết với triều đại nào của Trung Quốc phải trả lại vùng đất biên giới họ chiếm đóng cho nước ta?

4. Ông từng dùng tài ngoại giao để thương thuyết với triều đại nào của Trung Quốc phải trả lại vùng đất biên giới họ chiếm đóng cho nước ta?

 • A. Tống

 • B. Nguyên

 • C. Minh

Sau khi lập công lớn, ông được phong làm...?

5. Sau khi lập công lớn, ông được phong làm...?

 • A. Tể tướng

 • B. Thái sư

 • C. Thượng thư

Lê Văn Thịnh đã vướng phải án lớn gì khiến sự nghiệp sụp đổ?

6. Lê Văn Thịnh đã vướng phải án lớn gì khiến sự nghiệp sụp đổ?

 • A. Án mưu phản

 • B. Án tham nhũng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Với án đó, Thái sư Lê Văn Thịnh đã bị xử tội gì?

7. Với án đó, Thái sư Lê Văn Thịnh đã bị xử tội gì?

 • A. Cách chức

 • B. Lưu đày

 • C. Xử tử

Thái sư Lê Văn Thịnh sau khi mất đã được thờ tự như thế nào?

8. Thái sư Lê Văn Thịnh sau khi mất đã được thờ tự như thế nào?

 • A. Không được lập đền thờ

 • B. Được vua cho lập đền thờ

 • C. Được nhân dân tự lập đền thờ

Để tưởng nhớ công ơn Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, nhân dân tổ chức lễ hội vào...?

9. Để tưởng nhớ công ơn Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, nhân dân tổ chức lễ hội vào...?

 • A. Ngày 7 tháng Giêng (Âm lịch)

 • B. Ngày 7 tháng Hai (Âm lịch)

 • C. Ngày 7 tháng Ba (Âm lịch)

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo