Tin Mới

Ai là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?

(Ngày Nay) - Ông trở thành trạng nguyên khi mới 13 tuổi và trở thành trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Vị trạng nguyên được nhắc đến nói trên là ai?
Ai là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?

1. Ai là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?

 • A. Mạc Đĩnh Chi

 • B. Nguyễn Hiền

 • C. Trịnh Huệ

Sau khi đỗ trạng nguyên, Nguyễn Hiền được vua giao chức quan gì trong triều đình?

2. Sau khi đỗ trạng nguyên, Nguyễn Hiền được vua giao chức quan gì trong triều đình?

 • A. Hỗ trợ Tư nghiệp (hiệu trưởng) Quốc Tử Giám dạy các hoàng tử học

 • B. Không giao chức quan mà cho về quê giúp sư thầy dạy học cho trẻ con trong làng

 • C. Không giao chức quan mà cho về quê học thêm 3 năm mới bổ dụng

Nguyễn Hiền đã giúp triều đình nhà Trần giải câu đố gì của sứ thần phương Bắc?

3. Nguyễn Hiền đã giúp triều đình nhà Trần giải câu đố gì của sứ thần phương Bắc?

 • A. Cách xâu chỉ qua vỏ ốc

 • B. Nặn voi từ đất nhưng biết đi

 • C. Cả 2 đáp án trên

Nguyễn Hiền sau đó giữ chức quan nào trong triều đình nhà Trần?

4. Nguyễn Hiền sau đó giữ chức quan nào trong triều đình nhà Trần?

 • A. Làm quan đến hàng Tướng quốc

 • B. Làm quan đến chức Thượng thư bộ Công

 • C. Không làm quan, chỉ ở quê dạy học

Quê của trạng nguyên Nguyễn Hiền ở đâu?

5. Quê của trạng nguyên Nguyễn Hiền ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Nam Định

 • C. Nghệ An

Sau khi mất, Nguyễn Hiền được tôn làm thần ở bao nhiêu nơi?

6. Sau khi mất, Nguyễn Hiền được tôn làm thần ở bao nhiêu nơi?

 • A. 12 nơi

 • B. 22 nơi

 • C. 32 nơi

Quê hương Thượng Hiền của ông đã được đổi tên thành...?

7. Quê hương Thượng Hiền của ông đã được đổi tên thành...?

 • A. Thượng Huyền

 • B. Thượng Nguyễn

 • C. Thượng Nguyên

Vì sao lại có sự đổi tên này?

8. Vì sao lại có sự đổi tên này?

 • A. Để tránh tên huý của Trạng nguyên

 • B. Để đánh dấu vùng đất có Trạng nguyên

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo