Tin Mới

Anh hùng Núp là người dân tộc nào?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Dân tộc sinh ra anh hùng Núp sinh sống chủ yếu ở vùng cao nguyên trung phần Việt Nam. 
Quê hương anh hùng Núp ở tỉnh nào?

1. Quê hương anh hùng Núp ở tỉnh nào?

 • A. Đắk Lắk

 • B. Gia Lai

 • C. Kon Tum

Anh hùng Núp là người dân tộc nào?

2. Anh hùng Núp là người dân tộc nào?

 • A. Ê Đê

 • B. Ba Na

 • C. Cơ Ho

Anh hùng Núp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?

3. Anh hùng Núp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm nào?

 • A. 1955

 • B. 1965

 • C. 1975

Sau hiệp định Genève 1954, anh hùng Núp...

4. Sau hiệp định Genève 1954, anh hùng Núp...

 • A. Cùng đơn vị tập kết ra Bắc

 • B. Tham gia đánh Mỹ ở Nam Bộ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Anh hùng Núp tới thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Fidel Castro vào năm nào?

5. Anh hùng Núp tới thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Fidel Castro vào năm nào?

 • A. 1962

 • B. 1963

 • C. 1964

Chuyến thăm Cuba của ông kéo dài trong bao lâu?

6. Chuyến thăm Cuba của ông kéo dài trong bao lâu?

 • A. 30 ngày

 • B. 35 ngày

 • C. 40 ngày

Trong chuyến thăm Cuba năm ấy, Chủ tịch Fidel Castro đã nhận Anh hùng Núp là...

7. Trong chuyến thăm Cuba năm ấy, Chủ tịch Fidel Castro đã nhận Anh hùng Núp là...

 • A. Anh em

 • B. Bằng hữu

 • C. Tri kỷ

Sau khi đất nước thống nhất, Anh hùng Núp giữ chức vụ gì?

8. Sau khi đất nước thống nhất, Anh hùng Núp giữ chức vụ gì?

 • A. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum

 • B. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai - Kon Tum

 • C. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Gia Lai - Kon Tum

Anh hùng Núp là nhân vật nguyên mẫu trong tác phẩm "Đất nước đứng lên" của nhà văn nào?

9. Anh hùng Núp là nhân vật nguyên mẫu trong tác phẩm "Đất nước đứng lên" của nhà văn nào?

 • A. Chu Lai

 • B. Đoàn Giỏi

 • C. Nguyên Ngọc

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo