Tin Mới

Biệt danh ‘Chúa Chổm’ là của vị vua nước Việt nào?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Trong lịch sử Việt Nam từng xuất hiện những ông vua được tương truyền với dung mạo kỳ vĩ hay những tích khác thường. Một trong số đó là ông vua được người đời gắn cho với biệt danh "Chúa Chổm".
Chúa Chổm là biệt danh người đời dùng để gọi vị vua nào?

1. Chúa Chổm là biệt danh người đời dùng để gọi vị vua nào?

 • A. Lê Trung Tông

 • B. Lê Kính Tông

 • C. Lê Trang Tông

Vua Lê Trang Tông tên thật là gì?

2. Vua Lê Trang Tông tên thật là gì?

 • A. Lê Duy Bang

 • B. Lê Duy Đàm

 • C. Lê Duy Ninh

Vì sao vua Lê Trang Tông bị gắn với biệt danh Chúa Chổm?

3. Vì sao vua Lê Trang Tông bị gắn với biệt danh Chúa Chổm?

 • A. Lúc nhỏ có tên là Chổm

 • B. Nợ nần quá nhiều

 • C. Cả 2 đáp án trên

Từ người nghèo khó, nhờ đâu Chúa Chổm được làm vua?

4. Từ người nghèo khó, nhờ đâu Chúa Chổm được làm vua?

 • A. Nhờ dòng dõi nhà Lê

 • B. Nhà Lê bị cướp ngôi

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ai là người đưa Chúa Chổm lên ngôi?

5. Ai là người đưa Chúa Chổm lên ngôi?

 • A. Nguyễn Hoàng

 • B. Nguyễn Kim

 • C. Nguyễn Phúc

Chúa Chổm là vị vua mở đầu thời kỳ lịch sử nào?

6. Chúa Chổm là vị vua mở đầu thời kỳ lịch sử nào?

 • A. Tiền Lê

 • B. Hậu Lê

 • C. Lê Trung hưng

Sau khi lên ngôi, Chúa Chổm thân chinh làm tướng dẫn quân giao tranh với ai?

7. Sau khi lên ngôi, Chúa Chổm thân chinh làm tướng dẫn quân giao tranh với ai?

 • A. Vua Mạc

 • B. Chúa Trịnh

 • C. Chúa Nguyễn

Chúa Chổm ở ngôi được bao nhiêu năm?

8. Chúa Chổm ở ngôi được bao nhiêu năm?

 • A. 10 năm

 • B. 15 năm

 • C. 20 năm

Khi nhắc đến Chúa Chổm, người ta sẽ nghĩ ngay đến...?

9. Khi nhắc đến Chúa Chổm, người ta sẽ nghĩ ngay đến...?

 • A. Ông vua "mắt sáng như điện"

 • B. Ông vua "hễ ngồi ăn ở chỗ nào là hàng hóa chỗ đó bán chạy như tôm tươi"

 • C. Ông vua "có 7 nốt ruồi ở sau gáy chụm lại như chòm sao Bắc Đẩu"

Hiện nay, bài vị của Chúa Chổm được thờ ở đâu?

10. Hiện nay, bài vị của Chúa Chổm được thờ ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Ninh Bình

 • C. Thanh Hóa

Kết quả: 0/10

Nguồn ảnh sử dụng trong bài chỉ mang tính chất minh họa

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo