Tin Mới

Bộ tộc nào ở Namibia cả đời không tắm bằng nước?

(Ngày Nay) - Tộc người này tắm không dùng nước, nhưng không vì thế người ngoài có thể kết luận họ "ở bẩn" hay "bốc mùi".
Tộc người nào Namibia cả đời tắm không cần dùng đến nước?

1. Tộc người nào Namibia cả đời tắm không cần dùng đến nước?

 • A. Tộc người Serra

 • B. Tộc người Himba

 • C. Tộc người Cafema

Vì sao bộ tộc Himba ở Namibia cả đời không tắm bằng nước?

2. Vì sao bộ tộc Himba ở Namibia cả đời không tắm bằng nước?

 • A. Do thiếu nước sinh hoạt

 • B. Quan niệm tắm sẽ gột rửa đi may mắn

 • C. Giữ gìn tục lệ truyền thống

Hàng ngày, tộc người này thoa thứ gì lên người?

3. Hàng ngày, tộc người này thoa thứ gì lên người?

 • A. Đất đỏ

 • B. Than đen

 • C. Hỗn hợp đất đỏ và than đen

Người Himba đắp đất đỏ lên người để làm gì?

4. Người Himba đắp đất đỏ lên người để làm gì?

 • A. Làm đẹp

 • B. Tránh bị mất nước

 • C. Cả 2 đáp án trên

Người Himba tắm bằng hình thức nào sau đây?

5. Người Himba tắm bằng hình thức nào sau đây?

 • A. Phơi nắng

 • B. Mồ hôi

 • C. Xông khói

Tộc người Himba nằm ở khu vực nào của Namibia?

6. Tộc người Himba nằm ở khu vực nào của Namibia?

 • A. Phía Bắc

 • B. Phía Nam

 • C. Phía Tây

Đàn ông Himba có dùng otjize (một hỗn hợp kết từ bơ, mỡ và đất đỏ) hay không?

7. Đàn ông Himba có dùng otjize (một hỗn hợp kết từ bơ, mỡ và đất đỏ) hay không?

 • A.

 • B. Không

 • C. Tùy thuộc vào từng trường hợp

Trong bộ lạc Himba, nam giới thường phụ trách việc gì?

8. Trong bộ lạc Himba, nam giới thường phụ trách việc gì?

 • A. Xây nhà

 • B. Chăn gia súc

 • C. Chăm sóc trẻ em

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo