Tin Mới

Cậu bé từng chết đi sống lại, đỗ trạng nguyên năm 22 tuổi là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Dưới thời vua Lê Thánh Tông, có một cậu bé bị bệnh đến chết lả đi tưởng không cứu được, nhưng bất ngờ sống dậy và tới năm 22 tuổi thì trở thành Trạng nguyên.
Vị trạng nguyên được nói đến bên trên là ai?

1. Vị trạng nguyên được nói đến bên trên là ai?

 • A. Vũ Duệ

 • B. Vũ Hữu

 • C. Vũ Kiệt

Ông quê ở đâu?

2. Ông quê ở đâu?

 • A. Phú Thọ

 • B. Bắc Giang

 • C. Hải Dương

Căn bệnh nào khiến ông từng chết đi sống lại?

3. Căn bệnh nào khiến ông từng chết đi sống lại?

 • A. Phong hàn

 • B. Lao phổi

 • C. Đậu mùa

Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trạng nguyên này?

4. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về vị trạng nguyên này?

 • A. Là người thông minh, ham học

 • B. Là người được vua Lê tin dùng

 • C. Là người bị các quan đồng triều ganh ghét

Vũ Duệ từng được vua Lê Chiêu Tông thăng cho chức gì?

5. Vũ Duệ từng được vua Lê Chiêu Tông thăng cho chức gì?

 • A. Thái sư

 • B. Thượng thư

 • C. Tể tướng

Sau này, nhà Lê suy vong, ông đã...?

6. Sau này, nhà Lê suy vong, ông đã...?

 • A. Từ quan về ở ẩn

 • B. Về quê dạy học

 • C. Tuẫn tiết

Bút tích của Vũ Duệ hiện còn được lưu giữ ở đâu?

7. Bút tích của Vũ Duệ hiện còn được lưu giữ ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Thanh Hóa

 • C. Phú Thọ

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo