Tin Mới

Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm ở đâu?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

 

Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm ở đâu?

1. Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nằm ở đâu?

 • A. Hải Phòng

 • B. Quảng Ninh

 • C. Nghệ An

 • D. Hà Tĩnh

Cây cầu vượt biển dài nhất nước ta có tên là gì?

2. Cây cầu vượt biển dài nhất nước ta có tên là gì?

 • A. Nhật Tân

 • B. Phú Mỹ

 • C. Bãi Cháy

 • D. Đình Vũ – Cát Hải

Cầu vượt biển này rộng bao nhiêu mét?

3. Cầu vượt biển này rộng bao nhiêu mét?

 • A. 19,5m

 • B. 29,5m

 • C. 39,5m

 • D. 49,5m

Cầu Đình Vũ – Cát Hải có bao nhiêu làn xe?

4. Cầu Đình Vũ – Cát Hải có bao nhiêu làn xe?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Cầu Đình Vũ – Cát Hải dài bao nhiêu km?

5. Cầu Đình Vũ – Cát Hải dài bao nhiêu km?

 • A. 5,44km

 • B. 6,44km

 • C. 7,44km

 • D. 8,44km

Cầu được thiết kế chạy với tốc độ bao nhiêu km/h?

6. Cầu được thiết kế chạy với tốc độ bao nhiêu km/h?

 • A. 40 km/h

 • B. 80 km/h

 • C. 120 km/h

 • D. 160 km/h

Cầu Đình Vũ – Cát Hải có bao nhiêu nhịp?

7. Cầu Đình Vũ – Cát Hải có bao nhiêu nhịp?

 • A. 66 nhịp

 • B. 77 nhịp

 • C. 88 nhịp

 • D. 99 nhịp

Cây cầu có bao nhiêu đốt dầm?

8. Cây cầu có bao nhiêu đốt dầm?

 • A. 475

 • B. 1475

 • C. 2475

 • D. 3475

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo