Tin Mới

Chữ quốc ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào khi nào?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Để có được hệ thống chữ viết khá hoàn chỉnh và tiện dụng như ngày nay, chữ quốc ngữ đã trải qua nhiều thăng trầm và nhiều đợt cải tiến.
Chữ quốc ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào khi nào?

1. Chữ quốc ngữ xuất hiện lần đầu tiên vào khi nào?

 • A. 1865

 • B. 1867

 • C. 1869

Chữ quốc ngữ xuất hiện đầu tiên ở đâu tại Việt Nam?

2. Chữ quốc ngữ xuất hiện đầu tiên ở đâu tại Việt Nam?

 • A. Ninh Bình

 • B. Quảng Nam

 • C. Thừa Thiên - Huế

Chữ Quốc ngữ vốn được cho là do Alexandre de Rhodes (1591-1660) sáng tạo ra, nhưng thực tế, ai là người nước ngoài đầu tiên sử dụng?

3. Chữ Quốc ngữ vốn được cho là do Alexandre de Rhodes (1591-1660) sáng tạo ra, nhưng thực tế, ai là người nước ngoài đầu tiên sử dụng?

 • A. Linh mục người Bồ Đào Nha Francisco de Pina

 • B. Linh mục người Pháp Roland Jacques

 • C. Giáo sĩ người Pháp Léopold Michel Cadière

Khi người Pháp hoàn thành xâm chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19, ai là người ký Nghị định ngày 22/2/1869 bắt buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Nho trong các công văn ở Nam Kỳ?

4. Khi người Pháp hoàn thành xâm chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19, ai là người ký Nghị định ngày 22/2/1869 bắt buộc dùng chữ quốc ngữ thay thế chữ Nho trong các công văn ở Nam Kỳ?

 • A. Phó Đề đốc Marie Gustave Hector Ohier

 • B. Chuẩn đô đốc Louis Charles Georges Jules Lafont

 • C. Thống đốc Charles Le Myre de Villiers

Chữ quốc ngữ có bao nhiêu chữ ghép biểu thị phụ âm?

5. Chữ quốc ngữ có bao nhiêu chữ ghép biểu thị phụ âm?

 • A. 10

 • B. 11

 • C. 12

Tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở nước ta là tờ nào?

6. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở nước ta là tờ nào?

 • A. Gia Định báo

 • B. Thông loại khóa trình

 • C. Cả 2 đáp án trên

Trường học đầu tiên dạy chữ quốc ngữ ở Việt Nam là...?

7. Trường học đầu tiên dạy chữ quốc ngữ ở Việt Nam là...?

 • A. Trường Thông ngôn tại Hà Nội

 • B. Trường Thông ngôn tại Đà Nẵng

 • C. Trường Thông ngôn tại Sài Gòn

Hội Truyền bá quốc ngữ ra đời ngày 25/5/1938. Ai là hội trưởng đầu tiên?

8. Hội Truyền bá quốc ngữ ra đời ngày 25/5/1938. Ai là hội trưởng đầu tiên?

 • A. Đặng Thai Mai

 • B. Nguyễn Văn Tố

 • C. Trương Vĩnh Ký

“Chữ Việt còn thì nước ta còn” là câu nói nổi tiếng của ai?

9. “Chữ Việt còn thì nước ta còn” là câu nói nổi tiếng của ai?

 • A. Nguyễn Trung Trực

 • B. Nguyễn Đình Chiểu

 • C. Nguyễn Văn Vĩnh

Có mấy loại chữ viết được dùng làm văn tự chính thức trong lịch sử dân tộc ta?

10. Có mấy loại chữ viết được dùng làm văn tự chính thức trong lịch sử dân tộc ta?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo