Tin Mới

Con đập nào lớn nhất thế giới, có thể làm chậm quá trình quay của Trái Đất?

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu đăng trên trang tin Futurism cho rằng sự dịch chuyển của khối lượng nước khổng lồ ở con đập này có thể khiến Trái Đất quay chậm hơn.
Con đập khổng lồ này có tên là gì?

1. Con đập khổng lồ này có tên là gì?

 • A. Đập Itaipu

 • B. Đập Tam Hiệp

 • C. Đập Xiluodu

 • D. Đập Guri

Đập Tam Hiệp của nước nào?

2. Đập Tam Hiệp của nước nào?

 • A. Trung Quốc

 • B. Nhật Bản

 • C. Singapore

 • D. Italia

Đập Tam Hiệp ban đầu là ý tưởng của...?

3. Đập Tam Hiệp ban đầu là ý tưởng của...?

 • A. Lý Lập Tam

 • B. Cù Thu Bạch

 • C. Tôn Trung Sơn

 • D. Trương Quốc Đào

Đập Tam Hiệp dài bao nhiêu m?

4. Đập Tam Hiệp dài bao nhiêu m?

 • A. 1.355m

 • B. 2.355m

 • C. 3.355m

 • D. 4.355m

Quá trình xây dựng đập Tam Hiệp bắt đầu từ năm?

5. Quá trình xây dựng đập Tam Hiệp bắt đầu từ năm?

 • A. 2005

 • B. 2000

 • C. 1998

 • D. 1994

Mực nước đập cao tối đa bao nhiêu mét so với mực nước biển?

6. Mực nước đập cao tối đa bao nhiêu mét so với mực nước biển?

 • A. 175m

 • B. 275m

 • C. 375m

 • D. 475m

Có bao nhiêu máy phát điện ở đập thủy điện Tam Hiệp?

7. Có bao nhiêu máy phát điện ở đập thủy điện Tam Hiệp?

 • A. 28

 • B. 32

 • C. 36

 • D. 40

Chi phí xây dựng đập là...?

8. Chi phí xây dựng đập là...?

 • A. 10 tỷ USD

 • B. 20 tỷ USD

 • C. 30 tỷ USD

 • D. 40 tỷ USD

Đập Tam Hiệp tạo ra sản lượng điện gấp bao nhiêu lần so với đập thuỷ điện Hoover khổng lồ của Mỹ?

9. Đập Tam Hiệp tạo ra sản lượng điện gấp bao nhiêu lần so với đập thuỷ điện Hoover khổng lồ của Mỹ?

 • A. 7

 • B. 11

 • C. 16

 • D. 20

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo