Tin Mới

Con sông nào phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài hơn 150 năm?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là dòng sông được chọn làm ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài trong hơn 150 năm.
Con sông nào là ranh giới phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh?

1. Con sông nào là ranh giới phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài thời Trịnh - Nguyễn phân tranh?

 • A. Sông Dinh

 • B. Sông Gianh

 • C. Sông Nhật Lệ

Dòng sông chia cắt nước ta chảy qua tỉnh nào?

2. Dòng sông chia cắt nước ta chảy qua tỉnh nào?

 • A. Quảng Bình

 • B. Quảng Trị

 • C. Giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị

Sông Gianh bắt nguồn từ đâu?

3. Sông Gianh bắt nguồn từ đâu?

 • A. Ven núi Cô Pi

 • B. Ven núi Kon Ka Kinh

 • C. Ven núi Pu Ma

Sông Gianh dài bao nhiêu km?

4. Sông Gianh dài bao nhiêu km?

 • A. 150 km

 • B. 160 km

 • C. 170 km

Huyện nào không có dòng sông này chảy qua?

5. Huyện nào không có dòng sông này chảy qua?

 • A. Minh Hóa

 • B. Bố Trạch

 • C. Lệ Thủy

Ngoài sông Gianh, Quảng Bình còn mấy hệ thống sông chính khác?

6. Ngoài sông Gianh, Quảng Bình còn mấy hệ thống sông chính khác?

 • A. 2

 • B. 3

 • C. 4

Di tích nào sau đây gắn liền với cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn?

7. Di tích nào sau đây gắn liền với cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn?

 • A. Chợ Ba Đồn

 • B. Lũy Thầy

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo