Tin Mới

Con sông nào sâu nhất thế giới?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là con sông chảy qua nhiều quốc gia, “cõng” nhiều nhà máy thủy điện và đổ qua khu rừng lớn thứ 2 thế giới.
Con sông sâu nhất thế giới có tên là gì?

1. Con sông sâu nhất thế giới có tên là gì?

 • A. Sông Nile

 • B. Sông Roe

 • C. Sông Congo

 • D. Sông Neretva

Sông Congo còn có tên gọi khác là gì?

2. Sông Congo còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Sông Zaire

 • B. Sông Nsele

 • C. Sông Bombo

 • D. Sông Kwa

Điểm sâu nhất của sông sông Congo đạt khoảng bao nhiêu m?

3. Điểm sâu nhất của sông sông Congo đạt khoảng bao nhiêu m?

 • A. 120m

 • B. 220m

 • C. 320m

 • D. 420m

Sông Congo có chiều dài xếp thứ mấy thế giới?

4. Sông Congo có chiều dài xếp thứ mấy thế giới?

 • A. 2

 • B. 4

 • C. 6

 • D. 9

Hiện có bao nhiêu nhà máy thủy điện trong lưu vực sông Congo?

5. Hiện có bao nhiêu nhà máy thủy điện trong lưu vực sông Congo?

 • A. 10

 • B. 20

 • C. 30

 • D. 40

Sông Congo chảy qua đường xích đạo, đúng hay sai?

6. Sông Congo chảy qua đường xích đạo, đúng hay sai?

 • A. Đúng

 • B. Sai

Sông Congo chảy qua bao nhiêu quốc gia?

7. Sông Congo chảy qua bao nhiêu quốc gia?

 • A. 10

 • B. 20

 • C. 30

 • D. 40

Sông Congo tạo ra 2 thủ đô gần nhau nhất trên thế giới đúng hay sai?

8. Sông Congo tạo ra 2 thủ đô gần nhau nhất trên thế giới đúng hay sai?

 • A. Đúng

 • B. Sai

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo