Tin Mới

Công chúa nước Việt duy nhất lấy 2 vua làm chồng là ai?

(Ngày Nay) - Xuất thân là công chúa, sau lấy 2 đời chồng đều làm vua, bà là người phụ nữ có số phận lạ lùng bậc nhất trong sử Việt.
Công chúa nước Việt duy nhất lấy 2 vua làm chồng là ai?

1. Công chúa nước Việt duy nhất lấy 2 vua làm chồng là ai?

 • A. Ngọc Bình

 • B. Ngọc Hoa

 • C. Ngọc Vạn

Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

2. Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

 • A. Lê Dụ Tông

 • B. Lê Hiển Tông

 • C. Lê Thần Tông

Công chúa Ngọc Bình từng kết duyên với vị vua nào nhà Tây Sơn?

3. Công chúa Ngọc Bình từng kết duyên với vị vua nào nhà Tây Sơn?

 • A. Quang Đức

 • B. Quang Toản

 • C. Quang Trung

Ai là người đã làm mối Ngọc Bình với vua Cảnh Thịnh?

4. Ai là người đã làm mối Ngọc Bình với vua Cảnh Thịnh?

 • A. Ngọc Dao

 • B. Ngọc Hân

 • C. Ngọc Khoa

Sau khi trở thành hoàng hậu nhà Tây Sơn, mối quan hệ của Ngọc Hân - Ngọc Bình là gì?

5. Sau khi trở thành hoàng hậu nhà Tây Sơn, mối quan hệ của Ngọc Hân - Ngọc Bình là gì?

 • A. Chị - em

 • B. Mẹ chồng - con dâu

 • C. Cả 2 đáp án trên

Bà từng làm vợ của vị vua nào trong triều Nguyễn?

6. Bà từng làm vợ của vị vua nào trong triều Nguyễn?

 • A. Gia Long

 • B. Minh Mạng

 • C. Thiệu Trị

Vì sao vua Gia Long lại lấy hoàng hậu nhà Tây Sơn?

7. Vì sao vua Gia Long lại lấy hoàng hậu nhà Tây Sơn?

 • A. Vì yêu mến con người Ngọc Bình

 • B. Vì muốn trả thù nhà Tây Sơn

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sau này, Ngọc Bình được vua Gia Long phong làm...?

8. Sau này, Ngọc Bình được vua Gia Long phong làm...?

 • A. Hoàng hậu

 • B. Phi

 • C. Tần

Bà mất khi bao nhiêu tuổi?

9. Bà mất khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 27 tuổi

 • B. 37 tuổi

 • C. 47 tuổi

Năm 2008, tẩm mộ của bà được cải táng về đâu?

10. Năm 2008, tẩm mộ của bà được cải táng về đâu?

 • A. Đồi Mâm Xôi

 • B. Đồi Thiên An

 • C. Đồi Vọng Cảnh

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo