Tin Mới

Công trình nào được mệnh danh ‘kỳ quan thép’ của thế giới?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Công trình được mệnh danh “Kỳ quan thép” của thế giới, một trong những dự án lớn và khó thực hiện nhất từ trước đến nay.
Công trình được mệnh danh “kỳ quan thép” của thế giới là...?

1. Công trình được mệnh danh “kỳ quan thép” của thế giới là...?

 • A. Con sông

 • B. Kênh đào

 • C. Tòa nhà

 • D. Cây cầu

Công trình này nằm ở quốc gia nào?

2. Công trình này nằm ở quốc gia nào?

 • A. Belize

 • B. Panama

 • C. El Salvador

 • D. Honduras

Quốc gia Panama nằm ở đâu?

3. Quốc gia Panama nằm ở đâu?

 • A. Châu Phi

 • B. Bắc Mỹ

 • C. Nam Mỹ

 • D. Trung Mỹ

Kênh đào Panama có chiều dài bao nhiêu km?

4. Kênh đào Panama có chiều dài bao nhiêu km?

 • A. 66 km

 • B. 77 km

 • C. 88 km

 • D. 99 km

Kênh đào Panama ban đầu do nước nào huy động vốn?

5. Kênh đào Panama ban đầu do nước nào huy động vốn?

 • A. Anh

 • B. Pháp

 • C. Mỹ

 • D. Nga

Kênh đào Panama chính thức khởi công vào năm bao nhiêu?

6. Kênh đào Panama chính thức khởi công vào năm bao nhiêu?

 • A. 1880

 • B. 1882

 • C. 1884

 • D. 1886

Bao nhiêu công nhân đã thiệt mạng vì kênh đào Panama trong thời gian từ năm 1881 – 1889?

7. Bao nhiêu công nhân đã thiệt mạng vì kênh đào Panama trong thời gian từ năm 1881 – 1889?

 • A. 22 ngàn công nhân

 • B. 33 ngàn công nhân

 • C. 44 ngàn công nhân

 • D. 55 ngàn công nhân

Pháp chuyển nhượng lại quyền khai thác Panama cho Hoa Kỳ vào năm nào?

8. Pháp chuyển nhượng lại quyền khai thác Panama cho Hoa Kỳ vào năm nào?

 • A. Năm 1900

 • B. Năm 1901

 • C. Năm 1902

 • D. Năm 1903

Kênh đào Panama hoàn thành vào năm nào?

9. Kênh đào Panama hoàn thành vào năm nào?

 • A. 1914

 • B. 1916

 • C. 1918

 • D. 1920

Kênh đào Panama có bao nhiêu âu tàu?

10. Kênh đào Panama có bao nhiêu âu tàu?

 • A. 14

 • B. 15

 • C. 16

 • D. 17

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo