Tin Mới

Danh tướng tuổi Tý nào từng giúp Lê Lợi chiến thắng giặc Minh?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Ông vào sinh ra tử với Lê Lợi trong nhiều trận đánh để giành lại giang sơn từ tay nhà Minh, phò tá đắc lực ba đời vua sau đó.
Danh tướng tuổi Tý nào từng giúp Lê Lợi chiến thắng giặc Minh?

1. Danh tướng tuổi Tý nào từng giúp Lê Lợi chiến thắng giặc Minh?

 • A. Nguyễn Trãi

 • B. Nguyễn Xí

 • C. Nguyễn Kim

Quê của danh tướng tuổi Tý này ở đâu?

2. Quê của danh tướng tuổi Tý này ở đâu?

 • A. Thanh Hóa

 • B. Nghệ An

 • C. Hà Tĩnh

Ông đã đào tạo ra một đội quân đặc biệt, hỗ trợ đắc lực cho cuộc khởi nghĩa của quân Lam Sơn. Đó là đội quân gì?

3. Ông đã đào tạo ra một đội quân đặc biệt, hỗ trợ đắc lực cho cuộc khởi nghĩa của quân Lam Sơn. Đó là đội quân gì?

 • A. Đội quân khuyển

 • B. Đội tượng binh

 • C. Đội kỵ mã

Dưới thời vua Lê Nhân Tông, vì sao Nguyễn Xí bị bãi chức Nhập nội đô đốc?

4. Dưới thời vua Lê Nhân Tông, vì sao Nguyễn Xí bị bãi chức Nhập nội đô đốc?

 • A. Ông đắc tội với vua mới

 • B. Ông thờ ơ với công việc

 • C. Ông bị bọn quyền thần hãm hại

Khi vua Lê Nhân Tông bị người anh cùng cha khác mẹ là Lê Nghi Dân sát hại để tiếm ngôi, Nguyễn Xí đã làm gì?

5. Khi vua Lê Nhân Tông bị người anh cùng cha khác mẹ là Lê Nghi Dân sát hại để tiếm ngôi, Nguyễn Xí đã làm gì?

 • A. Khởi binh đánh Nghi Dân

 • B. Theo phò Nghi Dân

 • C. Từ chức về ở ẩn

Vị vua được Nguyễn Xí và quần thần tôn lên làm vua sau đó đã trở thành minh quân, nổi tiếng bậc nhất đời Hậu Lê, đó là ai?

6. Vị vua được Nguyễn Xí và quần thần tôn lên làm vua sau đó đã trở thành minh quân, nổi tiếng bậc nhất đời Hậu Lê, đó là ai?

 • A. Lê Thánh Tông

 • B. Lê Chiêu Tông

 • C. Lê Hoàng Tông

Nguyễn Xí mất vì lí do gì?

7. Nguyễn Xí mất vì lí do gì?

 • A. Tự tử

 • B. Bị sát hại

 • C. Bị bệnh

Đền thờ của Nguyễn Xí hiện nay ở đâu?

8. Đền thờ của Nguyễn Xí hiện nay ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Nghệ An

 • C. Cả 2 địa điểm trên

Con phố mang tên Nguyễn Xí ở trung tâm Hà Nội nổi tiếng là gì?

9. Con phố mang tên Nguyễn Xí ở trung tâm Hà Nội nổi tiếng là gì?

 • A. Phố sách

 • B. Phố cà phê

 • C. Phố đi bộ

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo