Tin Mới

‘Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo’ là câu nói nổi tiếng của ai?

(Ngày Nay) - Ông là một đại công thần của nhà Trần.
“Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai?

1. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của ai?

 • A. Trần Hưng Đạo

 • B. Trần Quang Khải

 • C. Trần Thủ Độ

Ông nói câu này với vua nào?

2. Ông nói câu này với vua nào?

 • A. Trần Thái Tông

 • B. Trần Thánh Tông

 • C. Trần Nhân Tông

Quê hương của Trần Thủ Độ ở đâu?

3. Quê hương của Trần Thủ Độ ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Nam Định

 • C. Thái Bình

Để nhà Trần thay thế nhà Lý, Trần Thủ Độ đã làm gì?

4. Để nhà Trần thay thế nhà Lý, Trần Thủ Độ đã làm gì?

 • A. Dấy binh lật đổ nhà Lý

 • B. Ép vua Lý nhường ngôi

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sách nào viết “Trần Thủ Độ quyền át cả vua”?

5. Sách nào viết “Trần Thủ Độ quyền át cả vua”?

 • A. Đại Việt sử ký toàn thư

 • B. Đại Việt sử lược

 • C. Đại Việt thông sử

Ông đã hành xử thế nào với kẻ tâu với vua rằng ông "quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao"?

6. Ông đã hành xử thế nào với kẻ tâu với vua rằng ông "quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao"?

 • A. Xử chém kẻ xàm tấu đó

 • B. Đẩy kẻ xàm tấu đó đi lưu đày

 • C. Trọng thưởng cho kẻ xàm tấu đó

Vợ nổi tiếng của Trần Thủ Độ từng được phong làm…?

7. Vợ nổi tiếng của Trần Thủ Độ từng được phong làm…?

 • A. Chiêu từ quốc mẫu

 • B. Linh từ quốc mẫu

 • C. Nguyên từ quốc mẫu

Trần Thủ Độ đã phản ứng thế nào khi vua muốn ban chức Tể tướng cho anh trai mình?

8. Trần Thủ Độ đã phản ứng thế nào khi vua muốn ban chức Tể tướng cho anh trai mình?

 • A. Đồng ý

 • B. Từ chối

 • C. Không phản ứng

Trần Thủ Độ nổi tiếng với giai thoại nào?

9. Trần Thủ Độ nổi tiếng với giai thoại nào?

 • A. Đòi chặt chân người thân xin chức tước

 • B. Khen ngợi lính chặn kiệu vợ mình

 • C. Cả 2 đáp án trên

Sử gia nào đánh giá Trần Thủ Độ "Làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường"?

10. Sử gia nào đánh giá Trần Thủ Độ "Làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường"?

 • A. Ngô Sỹ Liên

 • B. Trần Trọng Kim

 • C. Phan Phu Tiên

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo