Tin Mới

Dãy núi dài nhất thế giới chạy qua bao nhiêu quốc gia?

(Ngày Nay) -  Với chiều dài hơn 7.000 km, Andes được xem là dãy núi dài nhất trên thế giới tính đến nay.
Dãy núi Andes thuộc châu lục nào?

1. Dãy núi Andes thuộc châu lục nào?

 • A. Châu Á

 • B. Châu Âu

 • C. Châu Phi

 • D. Châu Mỹ

Dãy núi dài nhất thế giới kéo dài qua bao nhiêu quốc gia?

2. Dãy núi dài nhất thế giới kéo dài qua bao nhiêu quốc gia?

 • A. 6

 • B. 7

 • C. 8

 • D. 9

Chiều cao trung bình của dãy núi Andes khoảng bao nhiêu?

3. Chiều cao trung bình của dãy núi Andes khoảng bao nhiêu?

 • A. Khoảng 3.000 m

 • B. Khoảng 4.000 m

 • C. Khoảng 5.000 m

 • D. Khoảng 6.000 m

Tên của dãy núi Andes có nghĩa là gì?

4. Tên của dãy núi Andes có nghĩa là gì?

 • A. Chinh phục

 • B. Đỉnh cao

 • C. Hy vọng

 • D. Giấc mơ

Đâu là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Andes?

5. Đâu là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Andes?

 • A. Đỉnh Aconcagua

 • B. Đỉnh Huascaran

 • C. Đỉnh Tupungato

 • D. Đỉnh Wycheproof

Loài động vật nào chiếm số đông ở Andes?

6. Loài động vật nào chiếm số đông ở Andes?

 • A. Loài bò sát

 • B. Loài cá

 • C. Loài chim

 • D. Loài gấu

Loài chim nào biểu tượng cho khát vọng tự do ở Andes?

7. Loài chim nào biểu tượng cho khát vọng tự do ở Andes?

 • A. Chim thanh tước

 • B. Chim thạch yến

 • C. Chim thần ưng

 • D. Chim yến anh

Tên một hồ nước ngọt nổi tiếng ở Andes?

8. Tên một hồ nước ngọt nổi tiếng ở Andes?

 • A. Hồ Huron

 • B. Hồ Malawi

 • C. Hồ Titicaca

 • D. Hồ Baikal

Ngôi đền nổi tiếng ở Andes là...?

9. Ngôi đền nổi tiếng ở Andes là...?

 • A. Đền Chavin

 • B. Đền Kalasasaya

 • C. Đền Tiwanaku

 • D. Đền Angkor Wat

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo