Tin Mới

Dòng sông nào chảy ngược qua biên giới Trung Quốc?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Đây là sông duy nhất ở miền Bắc Việt Nam chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, ngược lên Trung Quốc.
Dòng sông nào chảy ngược ở nước ta?

1. Dòng sông nào chảy ngược ở nước ta?

 • A. Sông Cửu Long

 • B. Sông Đồng Nai

 • C. Sông Hồng

 • D. Sông Kỳ Cùng

Sông Kỳ Cùng thuộc địa phận tỉnh nào?

2. Sông Kỳ Cùng thuộc địa phận tỉnh nào?

 • A. Hà Giang

 • B. Cao Bằng

 • C. Bắc Cạn

 • D. Lạng Sơn

Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ huyện nào của Lạng Sơn?

3. Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ huyện nào của Lạng Sơn?

 • A. Đình Lập

 • B. Hữu Lũng

 • C. Lộc Bình

 • D. Tràng Định

Sông Kỳ Cùng hợp lưu với sông nào tại Trung Quốc?

4. Sông Kỳ Cùng hợp lưu với sông nào tại Trung Quốc?

 • A. Bằng Giang

 • B. Hải Hà

 • C. Hoàng Hà

 • D. Hoàng Phố

Sông Kỳ Cùng đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng bao nhiêu km?

5. Sông Kỳ Cùng đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng bao nhiêu km?

 • A. 143km

 • B. 243 km

 • C. 343 km

 • D. 443 km

Sông Kỳ Cùng hợp lưu với sông Ba Thín ở thị trấn nào của Lạng Sơn?

6. Sông Kỳ Cùng hợp lưu với sông Ba Thín ở thị trấn nào của Lạng Sơn?

 • A. Tràng Định‎

 • B. Lộc Bình‎

 • C. Văn Lãng

 • D. Văn Quan‎

Kết quả: 0/6

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo