Tin Mới

HIV lây lan khắp thế giới như thế nào?

(Ngày Nay) - Gần 60 năm trôi qua, con người vẫn phải chấp nhận sống chung với "căn bệnh thế kỷ" - HIV. Vậy căn bệnh này đã lây lan khắp thế giới như thế nào?
HIV là gì?

1. HIV là gì?

 • A. Vi trùng

 • B. Virus

 • C. Vi nấm

 • D. Ký sinh trùng

Loại virus HIV chủ yếu tấn công vào tế bào nào trong cơ thể con người?

2. Loại virus HIV chủ yếu tấn công vào tế bào nào trong cơ thể con người?

 • A. Tế bào bạch cầu CD3

 • B. Tế bào bạch cầu CD4

 • C. Tế bào bạch cầu CD8

 • D. Tế bào miễn dịch NK

HIV gồm có mấy loại?

3. HIV gồm có mấy loại?

 • A. Chỉ có 1 loại duy nhất

 • B. 2 loại

 • C. 3 loại

 • D. 4 loại

HIV chủ yếu lây lan qua con đường nào?

4. HIV chủ yếu lây lan qua con đường nào?

 • A. Mẹ sang con

 • B. Tình dục

 • C. Đường máu

 • D. Cả 3 đáp án trên

HIV gồm có mấy nhóm chính?

5. HIV gồm có mấy nhóm chính?

 • A. 2 nhóm chính

 • B. 4 nhóm chính

 • C. 6 nhóm chính

 • D. 8 nhóm chính

Ca đầu tiên phát hiện nhiễm HIV vào năm nào?

6. Ca đầu tiên phát hiện nhiễm HIV vào năm nào?

 • A. Năm 1957

 • B. Năm 1958

 • C. Năm 1959

 • D. Năm 1960

Thuốc kháng đầu tiên để điều trị HIV có tên là gì?

7. Thuốc kháng đầu tiên để điều trị HIV có tên là gì?

 • A. AZT

 • B. ARV

 • C. ART

 • D. Không có loại thuốc nào điều trị được HIV

Ngày 1/12 năm nào được chọn là ngày kỷ niệm phòng chống HIV-AIDS trên toàn thế giới?

8. Ngày 1/12 năm nào được chọn là ngày kỷ niệm phòng chống HIV-AIDS trên toàn thế giới?

 • A. Năm 1986

 • B. Năm 1987

 • C. Năm 1988

 • D. Năm 1989

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo