Tin Mới

Hoàng thái hậu quyền uy bậc nhất triều Nguyễn là ai?

(Ngày Nay) - Với 55 năm sống trong cung cấm, bà được xem là hoàng thái hậu đức cao vọng trọng, quyền uy nhất triều Nguyễn.
Bà hoàng nào quyền uy bậc nhất triều Nguyễn?

1. Bà hoàng nào quyền uy bậc nhất triều Nguyễn?

 • A. Hoàng thái hậu Từ Cung

 • B. Hoàng thái hậu Từ Dụ

 • C. Hoàng thái hậu Từ Phi

Bà tên thật là gì?

2. Bà tên thật là gì?

 • A. Hồ Thị Chỉ

 • B. Mai Thị Vàng

 • C. Phạm Thị Hằng

Quê của bà ở đâu?

3. Quê của bà ở đâu?

 • A. Hậu Giang

 • B. Kiên Giang

 • C. Tiền Giang

Bà là vợ của vị vua nào sau đây?

4. Bà là vợ của vị vua nào sau đây?

 • A. Vua Minh Mạng

 • B. Vua Thiệu Trị

 • C. Vua Tự Đức

Bà được tuyển vào cung từ năm bao nhiêu tuổi?

5. Bà được tuyển vào cung từ năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 14 tuổi

 • B. 15 tuổi

 • C. 16 tuổi

 Vua Tự Đức là con trai thứ mấy của bà và vua Thiệu Trị?

6. Vua Tự Đức là con trai thứ mấy của bà và vua Thiệu Trị?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

Từ khi vào cung cho đến khi qua đời, bà Tự Dụ sống qua các thời vua nào?

7. Từ khi vào cung cho đến khi qua đời, bà Tự Dụ sống qua các thời vua nào?

 • A. Từ Gia Long tới Thành Thái

 • B. Từ Minh Mạng tới Thành Thái

 • C. Từ Thiệu Trị tới Thành Thái

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về bà?

8. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về bà?

 • A. Là một người thông minh, cẩn trọng

 • B. Là một người sống tiết kiệm

 • C. Cả 3 đáp án trên

Tên của bà được đặt cho Bệnh viện Từ Dũ - bệnh viện phụ sản lớn nhất TPHCM vào năm nào?

9. Tên của bà được đặt cho Bệnh viện Từ Dũ - bệnh viện phụ sản lớn nhất TPHCM vào năm nào?

 • A. Năm 1946

 • B. Năm 1948

 • C. Năm 1950

Kết quả: 0/9

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo