Tin Mới

Hòn đảo nào lớn hơn 10 quốc gia Đông Nam Á cộng lại?

(Ngày Nay) - Hòn đảo này được mệnh danh là ngôi nhà của một trong những dải rừng mưa nhiệt đới lớn cuối cùng còn sót lại trên Trái đất.
Hòn đảo này có tên là gì?

1. Hòn đảo này có tên là gì?

 • A. Borneo

 • B. New Guinea

 • C. Madagascar

 • D. Baffin Island

Hòn đảo này lớn thứ mấy thế giới?

2. Hòn đảo này lớn thứ mấy thế giới?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

 • D. Thứ tư

Diện tích của New Guinea là...?

3. Diện tích của New Guinea là...?

 • A. 786.000 km²

 • B. 786.000 km²

 • C. 886.000 km²

 • D. 986.000 km²

Phần lớn cư dân New Guinea sống chủ yếu dựa vào...?

4. Phần lớn cư dân New Guinea sống chủ yếu dựa vào...?

 • A. Nông nghiệp

 • B. Lâm nghiệp

 • C. Ngư nghiệp

 • D. Cả 3 đáp án trên

Về giá trị đa dạng sinh học, New Guinea chiếm bao nhiêu % trên bề mặt Trái đất?

5. Về giá trị đa dạng sinh học, New Guinea chiếm bao nhiêu % trên bề mặt Trái đất?

 • A. 0,5%

 • B. 1,5%

 • C. 2,5%

 • D. 3,5%

Các loàn động vật ở New Guinea mang đặc điểm của châu Úc nhiều hơn là châu Á đúng hay sai?

6. Các loàn động vật ở New Guinea mang đặc điểm của châu Úc nhiều hơn là châu Á đúng hay sai?

 • A. Đúng

 • B. Sai

Nơi đây có bao nhiêu loài động vật có vú?

7. Nơi đây có bao nhiêu loài động vật có vú?

 • A. 200

 • B. 300

 • C. 400

 • D. 500

New Guinea nổi tiếng nhất về chim với tổng số hơn...?

8. New Guinea nổi tiếng nhất về chim với tổng số hơn...?

 • A. 350 loài

 • B. 450 loài

 • C. 550 loài

 • D. 650 loài

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo