Tin Mới

Ngày 11/11/2018 đánh dấu bao nhiêu năm ngày kết thúc Thế chiến 1?

(Ngày Nay) - Chiến tranh thế giới thứ nhất, còn được gọi là Đại chiến thế giới lần thứ nhất, Đệ Nhất thế chiến hay Thế chiến 1 là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô to lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Ngày 11/11/2018 đánh dấu bao nhiêu năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất?

1. Ngày 11/11/2018 đánh dấu bao nhiêu năm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất?

 • A. 100 năm

 • B. 200 năm

 • C. 300 năm

Cuộc chiến đẫm máu này kéo dài bao nhiêu năm?

2. Cuộc chiến đẫm máu này kéo dài bao nhiêu năm?

 • A. 4 năm

 • B. 8 năm

 • C. 12 năm

Thế chiến 1 diễn ra từ năm nào đến năm nào?

3. Thế chiến 1 diễn ra từ năm nào đến năm nào?

 • A. 1904 - 1908

 • B. 1914 – 1918

 • C. 1924 – 1928

Cuộc đại chiến này mở đầu với sự kiện Hoàng thái tử nước nào bị ám sát?

4. Cuộc đại chiến này mở đầu với sự kiện Hoàng thái tử nước nào bị ám sát?

 • A. Anh

 • B. Pháp

 • C. Áo - Hung

Thế chiến 1 diễn ra giữa phe Hiệp Ước và phe nào?

5. Thế chiến 1 diễn ra giữa phe Hiệp Ước và phe nào?

 • A. Phe Liên Minh

 • B. Phe Đồng Minh

 • C. Phe Trục

Trong cuộc chiến này, có bao nhiêu triệu quân nhân được huy động ra trận tiền?

6. Trong cuộc chiến này, có bao nhiêu triệu quân nhân được huy động ra trận tiền?

 • A. 70 triệu

 • B. 100 triệu

 • C. 130 triệu

Trong số những quân nhân đó có bao nhiêu triệu người Âu châu?

7. Trong số những quân nhân đó có bao nhiêu triệu người Âu châu?

 • A. 60 triệu

 • B. 70 triệu

 • C. 80 triệu

Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu triệu người?

8. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu triệu người?

 • A. 10 triệu người

 • B. 16 triệu người

 • C. 20 triệu người

Trong cuộc chiến tranh kinh hoàng này, nước nào phải chịu tổn thất nặng nề nhất?

9. Trong cuộc chiến tranh kinh hoàng này, nước nào phải chịu tổn thất nặng nề nhất?

 • A. Anh

 • B. Pháp

 • C. Mỹ

Sau cuộc chiến tranh này, tất cả những Đế quốc quân chủ đều sụp đổ chỉ trừ nước nào?

10. Sau cuộc chiến tranh này, tất cả những Đế quốc quân chủ đều sụp đổ chỉ trừ nước nào?

 • A. Đế quốc Anh

 • B. Đế quốc Mỹ

 • C. Đế người Pháp

Kết quả: 0/10

 Nguồn ảnh: PA; Kiến thức; Soha

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo