Tin Mới

Ngôi làng tiến sĩ nổi danh nào từng được vua ban chiếu khen ngợi?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Không chỉ là ngôi làng nổi tiếng từ rất xa xưa về truyền thống hiếu học mà nơi đây còn sản sinh ra biết bao bậc hiền tài, bậc trí thức phụng sự đất nước ta.
Ngôi làng tiến sĩ nổi danh nào từng được vua ban chữ?

1. Ngôi làng tiến sĩ nổi danh nào từng được vua ban chữ?

 • A. Đông Ngạc (Hà Nội)

 • B. Mộ Trạch (Hải Dương)

 • C. Đình Bảng (Bắc Ninh)

Trải qua 4 thế kỷ, ngôi làng này có bao nhiêu tiến sĩ Nho học?

2. Trải qua 4 thế kỷ, ngôi làng này có bao nhiêu tiến sĩ Nho học?

 • A. Gần 20 người

 • B. Gần 30 người

 • C. Gần 40 người

Trong danh sách đại khoa, dòng họ nào chiếm đại đa số?

3. Trong danh sách đại khoa, dòng họ nào chiếm đại đa số?

 • A. Họ Vũ

 • B. Họ Lê

 • C. Họ Nguyễn

Hai anh em được cho là khởi đầu truyền thống khoa bảng của làng Mộ Trạch là ai?

4. Hai anh em được cho là khởi đầu truyền thống khoa bảng của làng Mộ Trạch là ai?

 • A. Vũ Nghiêu Tá và Vũ Hán Bi

 • B. Vũ Nghiêu Tá và Vũ Đức Lâm

 • C. Vũ Nghiêu Tá và Vũ Ứng Khang

Ngôi làng có 36 tiến sĩ này đã được vua nào ban chiếu khen ngợi?

5. Ngôi làng có 36 tiến sĩ này đã được vua nào ban chiếu khen ngợi?

 • A. Vua Quang Trung

 • B. Vua Gia Long

 • C. Vua Tự Đức

Để nối dài truyền thống hiếu học cho thế hệ mai sau, người dân làng Mộ Trạch đã làm gì?

6. Để nối dài truyền thống hiếu học cho thế hệ mai sau, người dân làng Mộ Trạch đã làm gì?

 • A. Dựng đền thờ các vị tiến sĩ

 • B. Dựng nhà bia lưu tên những tiến sĩ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Ngôi làng tiến sĩ Mộ Trạch còn được mệnh danh là...?

7. Ngôi làng tiến sĩ Mộ Trạch còn được mệnh danh là...?

 • A. Văn miếu Quốc Tử Giám thu nhỏ

 • B. Làng Tiến sĩ xứ Đông

 • C. Cả 2 đáp án trên

Làng Mộ Trạch nay thuộc huyện nào của tỉnh Hải Dương?

8. Làng Mộ Trạch nay thuộc huyện nào của tỉnh Hải Dương?

 • A. Bình Giang

 • B. Cẩm Giàng

 • C. Nam Sách

Đâu là tên gọi khác của làng Mộ Trạch?

9. Đâu là tên gọi khác của làng Mộ Trạch?

 • A. Làng Khả Mộ

 • B. Làng Chằm Thượng

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lễ hội làng Mộ Trạch diễn ra khi nào?

10. Lễ hội làng Mộ Trạch diễn ra khi nào?

 • A. 8 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm

 • B. Rằm tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm

 • C. 22 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo