Tin Mới

Người chữa khỏi bệnh ‘hóa hổ’ cho vua Lý Thần Tông là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Người đã chữa khỏi bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông là một vị thiền sư.
Người chữa khỏi bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông là ai?

1. Người chữa khỏi bệnh “hóa hổ” cho vua Lý Thần Tông là ai?

 • A. Thiền sư Mãn Giác

 • B. Thiền sư Đạo Hạnh

 • C. Thiền sư Minh Không

Thiền sư Minh Không trước khi được phong làm quốc sư, ông mang họ gì?

2. Thiền sư Minh Không trước khi được phong làm quốc sư, ông mang họ gì?

 • A.

 • B. Nguyễn

 • C. Đặng

Thiền sư Nguyễn Minh Không được tôn làm ông tổ nghề nào?

3. Thiền sư Nguyễn Minh Không được tôn làm ông tổ nghề nào?

 • A. Đúc đồng

 • B. Làm chiếu

 • C. Nghề gốm

Ngôi chùa nào dưới được thiền sư Nguyễn Minh Không xây dựng?

4. Ngôi chùa nào dưới được thiền sư Nguyễn Minh Không xây dựng?

 • A. Chùa Cổ Lễ

 • B. Chùa Bái Đính

 • C. Cả 2 đáp án trên

Thiền sư Nguyễn Minh Không quê ở đâu?

5. Thiền sư Nguyễn Minh Không quê ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Ninh Bình

 • C. Thanh Hóa

Sau khi qua đời, thiền sư Nguyễn Minh Không được suy tôn là…?

6. Sau khi qua đời, thiền sư Nguyễn Minh Không được suy tôn là…?

 • A. Đức Thánh Nguyễn

 • B. Thần Khổng Lồ

 • C. Cả 2 đáp án trên

Hiện nay, đền thờ Lý Quốc Sư tập trung nhiều nhất ở tỉnh nào?

7. Hiện nay, đền thờ Lý Quốc Sư tập trung nhiều nhất ở tỉnh nào?

 • A. Hà Nội

 • B. Ninh Bình

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/7

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo