Tin Mới

Người phụ nữ nước Việt nổi tiếng từng thay chồng xử án là ai?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Tự ý thay chồng thăng đường xử án, bà là phụ nữ Việt duy nhất thời phong kiến dám “cả gan” làm điều này.
Người phụ nữ nổi tiếng với giai thoại thay chồng xử án?

1. Người phụ nữ nổi tiếng với giai thoại thay chồng xử án?

 • A. Nguyễn Thị Duệ

 • B. Nguyễn Thị Hinh

 • C. Nguyễn Thị Lộ

Quê của bà ở đâu?

2. Quê của bà ở đâu?

 • A. Hà Nội

 • B. Hà Nam

 • C. Hà Tĩnh

Bà vốn là học trò của ai?

3. Bà vốn là học trò của ai?

 • A. Cao Bá Quát

 • B. La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp

 • C. Phạm Phú Thích

Bà từng được mời vào cung giữ chức Cung Trung Giáo Tập dưới thời vua nào?

4. Bà từng được mời vào cung giữ chức Cung Trung Giáo Tập dưới thời vua nào?

 • A. Gia Long

 • B. Minh Mạng

 • C. Tự Đức

Tác phẩm nào sau đây không phải của Bà Huyện Thanh Quan?

5. Tác phẩm nào sau đây không phải của Bà Huyện Thanh Quan?

 • A. Chiều hôm nhớ nhà

 • B. Ghẹo cô hàng chiếu

 • C. Qua chùa Trấn Bắc

Bà Huyện Thanh Quan từng dâng đơn lên Vua Tự Đức để...?

6. Bà Huyện Thanh Quan từng dâng đơn lên Vua Tự Đức để...?

 • A. Thưa việc xách nhiễu của quan trên

 • B. Xin bỏ lệ tiến cống

 • C. Cả 2 đáp án trên

Bà Huyện Thanh Quan từng xử đơn xin bỏ chồng của ai?

7. Bà Huyện Thanh Quan từng xử đơn xin bỏ chồng của ai?

 • A. Hồ Thị Hoa

 • B. Nguyễn Thị Đào

 • C. Tống Thị Lan

Không những vậy, bà còn xử vụ án nào khác?

8. Không những vậy, bà còn xử vụ án nào khác?

 • A. Trộm trâu

 • B. Xin mổ trâu

 • C. Cả 2 đáp án trên

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo