Tin Mới

Những ngôi trường THPT nào ở Sài Gòn được công nhận di tích cấp thành phố?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - TP HCM hiện có hơn 170 di tích được xếp hạng, trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt (dinh Độc Lập và địa đạo Củ Chi), 56 di tích quốc gia và hơn 100 di tích cấp thành phố. 
Ngôi trường nào từng có tên gọi là Trường Áo tím?

1. Ngôi trường nào từng có tên gọi là Trường Áo tím?

 • A. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

 • B. Trường THPT Lê Quý Đôn

 • C. Trường THPT Trưng Vương

Pho tượng này được đặt trong khuôn viên trường nào?

2. Pho tượng này được đặt trong khuôn viên trường nào?

 • A. Trường THPT Amsterdam

 • B. Trường THPT Marie Curie

 • C. Trường THPT Lômônôxốp

Ngôi trường nào trước đây có tên gọi Petrus Ký?

3. Ngôi trường nào trước đây có tên gọi Petrus Ký?

 • A. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

 • B. Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký

 • C. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trường nào do các sư huynh dòng La San (một dòng tu Công giáo) thành lập với mục đích giáo dục cho trẻ em nghèo?

4. Trường nào do các sư huynh dòng La San (một dòng tu Công giáo) thành lập với mục đích giáo dục cho trẻ em nghèo?

 • A. Trường THPT Ernst Thalmann

 • B. Trường THPT Chasseloup Laubat

 • C. Trường THPT Lasan Taberd

Trường nào dưới đây từng mang tên bộ trưởng người Pháp Chasseloup Laubat?

5. Trường nào dưới đây từng mang tên bộ trưởng người Pháp Chasseloup Laubat?

 • A. Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

 • B. Trường THPT Lê Quý Đôn

 • C. Trường THPT Trần Quang Khải

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo