Tin Mới

Nơi nào của nước ta được ví là ‘cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời’?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Nằm ở khu vực có độ cao gần 2.000m trên mực nước biển nên địa danh này được ví là ‘cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời’ của nước ta.
Nơi nào ở nước ta "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời"?

1. Nơi nào ở nước ta "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời"?

 • A. Lũng Cú (Hà Giang)

 • B. Sín Thầu (Điện Biên)

 • C. Quỷ Môn Quan (Lạng Sơn)

Địa danh này nằm ở điểm cực nào của nước ta?

2. Địa danh này nằm ở điểm cực nào của nước ta?

 • A. Cực Bắc

 • B. Cực Nam

 • C. Cực Tây

Lũng Cú thuộc huyện nào của tỉnh Hà Giang?

3. Lũng Cú thuộc huyện nào của tỉnh Hà Giang?

 • A. Mèo Vạc

 • B. Quản Bạ

 • C. Đồng Văn

Lũng Cú được bao bọc bởi…?

4. Lũng Cú được bao bọc bởi…?

 • A. Di Thọ Vương

 • B. Cao nguyên đá

 • C. Cả 2 đáp án trên

Lũng Cú nằm ở khu vực có độ cao bao nhiêu trên mực nước biển?

5. Lũng Cú nằm ở khu vực có độ cao bao nhiêu trên mực nước biển?

 • A. 1400 - 1600m

 • B. 1600 - 1800m

 • C. 1800 - 2000m

Lũng Cú có nghĩa là gì?

6. Lũng Cú có nghĩa là gì?

 • A. Thung lũng Ngựa

 • B. Thung lũng Chim

 • C. Thung lũng Rồng

Lũng Cú có bao nhiêu thôn, bản?

7. Lũng Cú có bao nhiêu thôn, bản?

 • A. 7

 • B. 8

 • C. 9

Ngôi làng nào ở Lũng Cú từng được làm bối cảnh cho phim “Chuyện của Pao”?

8. Ngôi làng nào ở Lũng Cú từng được làm bối cảnh cho phim “Chuyện của Pao”?

 • A. Lũng Cẩm

 • B. Lũng Cú

 • C. Lũng Chài

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo