Tin Mới

Nơi nào trên đất liền nước ta nhìn thấy Mặt Trời đầu tiên?

(Ngày Nay) - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra Biển Đông.
Nơi nào trên đất liền nước ta nhìn thấy Mặt Trời đầu tiên?

1. Nơi nào trên đất liền nước ta nhìn thấy Mặt Trời đầu tiên?

 • A. Mũi Đất

 • B. Mũi Điện

 • C. Mũi Yến

Địa điểm này thuộc huyện nào của tỉnh Phú Yên?

2. Địa điểm này thuộc huyện nào của tỉnh Phú Yên?

 • A. Huyện Đông Hòa

 • B. Huyện Sơn Hòa

 • C. Huyện Tuy Hòa

Ai là người đầu tiên phát hiện ra Mũi Điện?

3. Ai là người đầu tiên phát hiện ra Mũi Điện?

 • A. Người dân Việt Nam

 • B. Lính Mỹ

 • C. Tướng người Pháp

Mũi Điện được công nhận là Di tích Danh thắng cấp Quốc gia vào năm nào?

4. Mũi Điện được công nhận là Di tích Danh thắng cấp Quốc gia vào năm nào?

 • A. Năm 2006

 • B. Năm 2008

 • C. Năm 2010

Mũi Điện được xem là điểm xa thứ hai về phía Đông sau...?

5. Mũi Điện được xem là điểm xa thứ hai về phía Đông sau...?

 • A. Mũi Đôi

 • B. Mũi Én

 • C. Mũi Né

Ngọn hải đăng ở Mũi Đại Lãnh hình thành từ khi nào?

6. Ngọn hải đăng ở Mũi Đại Lãnh hình thành từ khi nào?

 • A. Năm 1790

 • B. Năm 1890

 • C. Năm 1990

Tháp đèn hải đăng có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa bao nhiêu hải lý?

7. Tháp đèn hải đăng có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa bao nhiêu hải lý?

 • A. 27 hải lý

 • B. 37 hải lý

 • C. 47 hải lý

Ở phía Đông đất liền Việt Nam, ngọn hải đăng Đại Lãnh xa thứ mấy?

8. Ở phía Đông đất liền Việt Nam, ngọn hải đăng Đại Lãnh xa thứ mấy?

 • A. Thứ nhất

 • B. Thứ hai

 • C. Thứ ba

Hình tượng mũi Điện được vua nào cho thể hiện trên một trong chín chiếc Cửu Đỉnh?

9. Hình tượng mũi Điện được vua nào cho thể hiện trên một trong chín chiếc Cửu Đỉnh?

 • A. Vua Gia Long

 • B. Vua Minh Mạng

 • C. Vua Tự Đức

Địa danh nào sau đây hợp cùng Mũi Điện là thắng cảnh quốc gia?

10. Địa danh nào sau đây hợp cùng Mũi Điện là thắng cảnh quốc gia?

 • A. Bãi Môn

 • B. Bãi Nồm

 • C. Bãi Xép

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo