Tin Mới

Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam là ai?

(Ngày Nay) - Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam nhưng cuộc đời của bà lại trải qua rất nhiều thăng trầm. Vậy bà là ai?
Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam là ai?

1. Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam là ai?

 • A. Lý Thiên Cầm

 • B. Lý Thiên Hinh

 • C. Lý Thiên Xuân

Bà còn có tên húy khác là gì?

2. Bà còn có tên húy khác là gì?

 • A. Lý Phật Dung

 • B. Lý Phật Kim

 • C. Lý Phật Hòa

Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

3. Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

 • A. Lý Anh Tông

 • B. Lý Cao Tông

 • C. Lý Huệ Tông

Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ mấy của triều đại nhà Lý?

4. Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ mấy của triều đại nhà Lý?

 • A. 7

 • B. 8

 • C. 9

Sau này bà bị ép nhường ngôi cho ai?

5. Sau này bà bị ép nhường ngôi cho ai?

 • A. Trần Thái Tông

 • B. Trần Thánh Tông

 • C. Trần Nhân Tông

Sinh không được con trai, Lý Chiêu Hoàng bị giáng chức xuống thành...?

6. Sinh không được con trai, Lý Chiêu Hoàng bị giáng chức xuống thành...?

 • A. Công chúa

 • B. Phi tần

 • C. Vẫn để chức vị hoàng hậu

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất, bà được gả cho ai?

7. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất, bà được gả cho ai?

 • A. Lê Phụ Trần

 • B. Trần Bình Trọng

 • C. Tô Trung Từ

Bà mất ở đâu?

8. Bà mất ở đâu?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Hưng Yên

 • C. Hải Dương

Kết quả: 0/8

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo