Tin Mới

Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

(Ngày Nay) - Ở tuổi đôi mươi, bà giả nam đi thi và đỗ trạng nguyên. Tài năng, đức độ của bà được vua trọng dụng, dân kính trọng.
Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

1. Nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

 • A. Nguyễn Thị Duệ

 • B. Nguyễn Thị Hinh

 • C. Nguyễn Thị Lộ

Quê của bà ở đâu?

2. Quê của bà ở đâu?

 • A. Bắc Ninh

 • B. Hải Dương

 • C. Nghệ An

Bà còn có tên gọi khác là gì?

3. Bà còn có tên gọi khác là gì?

 • A. Nguyễn Thị Du

 • B. Nguyễn Thị Ngọc Toàn

 • C. Cả 2 đáp án trên

Tương truyền, bà biết viết văn, làm thơ khi mấy tuổi

4. Tương truyền, bà biết viết văn, làm thơ khi mấy tuổi

 • A. 4 tuổi

 • B. 5 tuổi

 • C. 6 tuổi

Bà đỗ trạng nguyên dưới thời nào?

5. Bà đỗ trạng nguyên dưới thời nào?

 • A. Nhà Lê

 • B. Nhà Mạc

 • C. Nhà Nguyễn

Sau này, bà được mời vào cung để làm gì?

6. Sau này, bà được mời vào cung để làm gì?

 • A. Phụ trách việc dạy học cho các phi tần

 • B. Phụ trách việc dạy học cho hoàng tử và công chúa

 • C. Cả 2 đáp án trên

Bà được mệnh danh là...?

7. Bà được mệnh danh là...?

 • A. Bà Chúa Kho

 • B. Bà Chúa Sao

 • C. Bà Chúa Xứ

Dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, bà đã được phong chức quan gì?

8. Dưới thời vua Lê - chúa Trịnh, bà đã được phong chức quan gì?

 • A. Du ái quan

 • B. Linh ái quan

 • C. Nghi ái quan

Thời làm quan, bà cọi trọng vấn đề nào nhất?

9. Thời làm quan, bà cọi trọng vấn đề nào nhất?

 • A. Bồi dưỡng nhân tài

 • B. Chăm lo cuộc sống nhân dân

 • C. Xây dựng hệ thống luật lệ

Bà mất khi bao nhiêu tuổi?

10. Bà mất khi bao nhiêu tuổi?

 • A. 70 tuổi

 • B. 75 tuổi

 • C. 80 tuổi

Kết quả: 0/10

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo